O nas

Czym jest Synergia?

about-1

Celem SYNERGII jest przemiana siebie. Nie tylko zmiana fasady ale głęboka przebudowa wewnętrzna.

Synergia to współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.

SYNERGIA pomaga uwolnić potencjał, poznać własne talenty i możliwości, odzyskać wiarę i moc do tworzenia życia według własnego scenariusza. Stwarza warunki do zdobycia nowej wiedzy, nowych umiejętności poprzez uświadomienie sobie własnych wzorców i schematów działania, poprzez pokonanie indywidualnych blokad i trudności. Proces zmiany i transformacji wzmacnia praca w grupie, pozwalając na pełne wykorzystanie zjawiska synergii. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mogą uzyskać znacznie więcej, niż jest to możliwe indywidualnie.

Działania SYNERGII towarzyszą indywidualnym zmianom pojedynczych osób, które natrafiają na blokady, przeszkody uniemożliwiające im dalszy rozwój lub po prostu chcą iść dalej i zrozumieć więcej, kiedy dotychczasowe sposoby działania nie przynoszą już żadnych efektów.

SYNERGIA daje szerszy punkt widzenia, pozwala dostrzec kierunek i wspiera aby jak najlepiej wykorzystać ten moment, który jest wielką szansą i bardzo dobrą motywacją do zmian.

SYNERGIA to wyjątkowa umiejętność łączenia ogromnej energii kreatywnej i pasji tworzenia z pragmatycznym podejściem ukierunkowanym na rozwój, zmianę i transformację. To wnoszenie świadomości w codzienne wybory i podejmowane decyzje. To krok w nieznane, we własną kreację i radość tworzenia.

Co oferujemy?

01.
Poznanie siebie.

Odpowiedź na pytanie kim jestem? po co żyję? jak funkcjonuję? jak kreuję swoje życie? dokąd zmierzam?

02.
Zrozumienie.

Przemiana świadomości, poznanie schematów i programów kierujących życiem, szerszy aspekt pojmowania życia.

03.
Nowe perspektywy.

Poszerzenie percepcji postrzegania, poznanie i pojmowanie wynikające z widzenia całości, nowe możliwości i nieodkryte potencjały.

 

W nowe i nieznane zapraszamy...

 

 

 

 

 

 

W ramach organizacji i promocji warsztatów, seminariów i konferencji proponujemy skorzystanie z wybranych pakietów.

 

 

 

 

01.

Pakiet PROMOCYJNY

 

 

W ramach pakietu proponujemy bezpłatne zamieszczenie informacji o warsztatach, wydarzeniach, kursach.

 

 

 

 

 

 

02.

Pakiet INFORMACYJNY

 

 

W ramach pakietu proponujemy odpłatne zamieszczenie informacji o warsztatach, wydarzeniach, kursach wraz z danymi kontaktowymi.

 

 

 

 

 

 

03.

Pakiet MINIMALNY

 

 

W ramach pakietu proponujemy odpłatne zamieszczenie informacji o  warsztatach, kursie, szkoleniu wraz z danymi kontaktowymi i artykułem tematycznym.

 

 

 

 

 

 

04.

Pakiet OPTYMALNY

 

W ramach pakietu proponujemy odpłatne zamieszczenie informacji o  warsztatach, kursie, szkoleniu, artykuł tematyczny,  prowadzenie zapisów i udzielanie informacji o wydarzeniu.

 

 

 

 

 

05.

Pakiet MAKSYMALNY

 

W ramach pakietu proponujemy odpłatnie całościową organizację kursu, szkolenia, konferencji wraz z obsługą w czasie wydarzenia w tym  zamieszczenie informacji o wydarzeniu, artykuł tematyczny,  baner, materiał dźwiękowy, prowadzenie zapisów i udzielanie informacji o wydarzeniu.

 

 

 

 

 

06.

Pakiet INDYWIDUALNY

 

W ramach pakietu  dostępne są dodatkowe usługi, które poszerzają pakiety 1-5  np. o usługi marketingowe, dystrybucję materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, spoty reklamowe.