Myślą tworzysz i kształtujesz świat – MYŚL jest zaczątkiem każdego procesu twórczego

Na początku każdego procesu twórczego jest zamysł, impuls, chęć czyli MYŚL, która pociąga za sobą stworzenie szczegółowego projektu, zebranie materiałów, wykonawców a w konsekwencji realizację zamierzenia.

W całym Wszechświecie procesy tworzenia zachodzą analogicznie.
Impuls uruchamia proces tworzenia za którym podąża energia potrzebna do jego realizacji, wibracja jest dopiero kolejnym etapem procesu tworzenia.

Siłą sprawczą wszelkich procesów na każdym poziomie istnienia jest myśl.
Każda myśl, wcześniej czy później uzyskuje kształt energetyczny, czy materialny w zależności od poziomu energetycznego, na którym powstaje.

Człowiek, nie będąc świadomym, jakie ma potężne narzędzie tworzenia, każdą myślą, intencją, słowem tworzy myślokształty, namnaża różnego rodzaju byty, twory, najpierw w świecie energetycznym, a potem w materialnym, wzmacnia je zasilając energetycznie.

Mając tę wiedzę i świadomość, że myśl tworzy możemy kształtować świat.
Twórzmy odpowiedzialnie, pamiętając, że to co w myśli stworzymy, to wcześniej czy później zaistnieje w naszej rzeczywistości.

Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli. [Soren Kierkegaard]

Comments are closed.