Pozostań w kontakcie ze Sobą – Wiedza zawsze była, jest i będzie w Człowieku

„Kim jestem – oto jest pytanie” wiedza o nas była ukrywana aby człowiek nie uświadomił sobie kim jest?

Utajniono proste mechanizmy, które rządzą Wszechświatem, człowiekiem i wszelkimi istotami.

Kontakt ze sobą utrudnia nam nie tylko brak wiedzy o nas samych ale również lęk przed samodzielnym badaniem i wyciąganiem wniosków.
To właśnie lęk jest najpotężniejszym hamulcem rozwoju ludzkiej świadomości i brakiem samodzielności. Boimy się kary boskiej lub ostracyzmu społecznego, niedopasowania do ustanowionych norm społecznych, wykluczenia poza nawias.

Opanowanie lęku otwiera nam oczy i przestajemy działać automatycznie, nie szukamy w panice prawdy, stajemy się bardziej świadomi. Odrzucamy pomoc z zewnątrz, setki różnorodnych książek, teorii , a sięgamy do wewnątrz bo właśnie w sobie mamy dorobek całego naszego pobytu we Wszechświecie, swoje doświadczenia, wiedzę i nagromadzoną energię dla dalszego istnienia.

WIEDZA zawsze była, jest i będzie w Człowieku.

Comments are closed.